Vòi tưới phun sương 4 cửa

Vòi tưới phun sương 4 cửa

Chi tiết sản phẩm

vòi tưới phun sương

 

 

 

Mã sản phẩm Thông số – Kích cỡ

2.5Bar

3.0Bar

3.5Bar

4.0Bar

MJ1301 Lưu lượng

27.1L/h

31.4L/h

33.6 L/h

36.7L/h

Bán kính

0.9 – 1.1 m

MJ1302 Lưu lượng

21.4L/h

24.6L/h

26.5L/h

28.9L/h

Bán kính

0.9 – 1.2 m