Vòi tưới phun sương 4 cửa

Vòi tưới phun sương 4 cửa

Chi tiết sản phẩm

vòi tưới phun sương

Mã sản phẩm Thông số – kích cỡ

2.5Bar

3.0Bar

3.5Bar

4.0Bar

MJ1311 Lưu lượng

20.6L/h

23.5L/h

25.9L/h

28.2L/h

Bán kính

0.8 – 1.0 m

MJ1312 Lưu lượng

25.8L/h

29.1L/h

32.5L/h

35.4L/h

Bán kính

0.8 – 1.0 m