Vòi tưới phun sương 1 cửa

Vòi tưới phun sương 1 cửa

Chi tiết sản phẩm

vòi tưới phun sương

 

Mã sản phẩm Thông số- kích cỡ

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

MJ1311 Lưu lượng

6.7L/h

7.8L/h

8.4 L/h

9.2L/h

Bán kính tưới

0.20 – 0.25 m

MJ1312 Lưu lượng

5.4L/h

6.2L/h

6.6L/h

7.2L/h

Bán kính tưới

0.20 – 0.25 m