Vòi tưới phun mưa bán kính lớn

Vòi tưới phun mưa bán kính lớn

Chi tiết sản phẩm

Plastic Impact Sprinkler

 

Item NO

Nozzle Diameter

Nozzle Color

Áp suất(Bar)

1 cửa- lưu lượng xả

(M3/h)

2 cửa- lưu lượng xả

(M3/h)

Bán kính phun(m)

RS5035-2

4.0+3.0

Black+ Grey

3

1.02

1.45

13.0

4

1.19

1.68

13.5

5

1.34

1.88

14.0

RS5035-3

4.5+3.0

Brown + Grey

3

1.29

1.66

14.0

4

1.50

1.94

14.5

5

1.69

2.18

15.0

RS5035-4

5.0+3.0

Purple+Grey

3

1.58

1.95

14.5

4

1.84

2.28

15.0

5

2.07

2.56

16.0

RS5035-5

5.5+3.0

Orange +Grey

3

1.91

2.29

15.0

4

2.23

2.65

16.0

5

2.51

3.00

16.5

RS5035-6

6.0+3.0

Red+Grey

3

2.21

2.57

15.0

4

2.57

3.00

16.5

5

2.90

3.38

17.0

RS5035-7

6.5+3.0

Gray+Grey

3

2.55

2.92

16.0

4

2.97

3.40

17.0

5

3.35

3.83

17.5

 

   Item No.     Size     Bag Qty(Pc)          Carton Qty(Pc)         Carton Size(Cm)          G.W/Carton(Kg)    
RS5035 3/4″ Male Thread 1 100 54*35*28 14