Vòi tưới nhỏ giọt

Vòi tưới nhỏ giọt

Chi tiết sản phẩm

vòi tưới nhỏ giọt

 

lợi thế
◆ có thể lắp trức tiếp vào ống mềm pe Ø 16  hoặc lắp vào ống dây Ø4
◆ Đơn giản hóa việc thiết kế một hệ thống và giảm đáng kể việc duy trì
◆ Vòi nhỏ giọt cung cấp một mức độ chính xác của nước bất kể thay đổi áp suất do hàng  hoặc thay đổi trong địa hình

 

Mã sản phẩm

Áp suất phun ( Bar) và lưu lượng ( Lit/h) tương ứng

0.5Bar

0.7Bar

1.0Bar

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

3.5Bar

4.0Bar

DPE0104

3.6

4.1

4.2

4.4

4.2

3.8

3.4