Vòi phun sương

Vòi phun sương

Chi tiết sản phẩm

48b322156a9d0b84051987b65186aa608beabc48b9b71c41f0d02df771cdd63b

MT0104T Vòi phun sương
đầu ren 20l/h
,1/4″ thread Adaptor  20L/h @3.0bar
MT0108T Vòi phun sương
đầu ren 50l/h
 1/4″ thread Adaptor  50L/h @3.0bar