Vòi phun sương 3 cửa

Vòi phun sương 3 cửa

Chi tiết sản phẩm

IMG_1601

 

MJ1301AT Phun sương 3 cửa
Lưu lượng 26 l/h @2.5 bar, bán kính 0.8-1 m, màu xanh
MJ1301BT Lưu lượng 32 l/h @2.5 bar, bán kính 0.8-1 m, màu xám