Vòi phun sương 1 cửa

Vòi phun sương 1 cửa

Chi tiết sản phẩm

vòi phun sương

 

Mã sản phẩm Thông số theo kích thước hạt sương

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

MT208 Lưu lượng

8.4L/h

9.6L/h

10.5 L/h

11.5L/h

Bán kính tưới

0.4 – 0.5 m