Van

Van

Chi tiết sản phẩm

Straight Coupling

 

    Item No.        Size    Bag Qty(Pc)        Carton Qty(P)        Carton Size(Cm)       G.W/Carton(Kg)    

GOH0150

Dn32 10 250 54*35*28 8

GOH0160

.Dn38 10 200 54*35*28 7

GOH0170

Dn45 10 120 54*35*28 6