Van áp

Van áp

Chi tiết sản phẩm

Van áp

 

Mã sản phẩm

 

 

Kích cỡ

 

Công dụng

4100

Đường kính 7mm

 Van giảm áp kết nối thằng với vòi tưới hoặc ống dây PE Ø 4.

Van giảm áp, điều chỉnh áp nước trước khi qua vòi tưới, sử dụng với những nguồn nước có áp nước tương đối cao.