Tưới phun sương

Tưới phun sương

Chi tiết sản phẩm

Tưới phun sương

 

 

Working Presure

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

Mã sản phẩm

Màu sắc

Kích cỡ vòi tưới

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

MS1101B

Đen

Ø0.8

24.6L/h

2.5m

28.0 L/h

2.8m

31.0 L/h

3.0m

34 L/h

3.2m

MS1102B

Xanh lá

Ø1.0

39 L/h

3.2m

44.0 L/h

3.2m

49.0 L/h

3.5m

54 L/h

3.6m

MS1103B

Xanh dương

Ø1.2

58.5 L/h

3.4m

66.8 L/h

3.5m

75.0 L/h

3.7m

82.5 L/h

3.9m

MS1104B

Đỏ

Ø1.4

73.5 L/h

3.7m

82.8 L/h

4.0m

93.9 L/h

4.0m

103.5 L/h

4.2m