Vòi tưới phun sương

Vòi tưới phun sương

Chi tiết sản phẩm

Tưới phun sương

 

Thông số kỹ thuật

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

Mã sản phẩm

Màu sắc

Kích thước đầu tưới

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

MJ4002

Xám

Ø1.0

42.20L/h

1.1m

47.50L/h

1.3m

51.7 L/h

1.4m

58.4 L/h

1.5m

MJ4003

Đen

Ø1.2

59.00L/h

1.3m

68.60 L/h

1.5m

76.2 L/h

1.6m

83.2 L/h

1.7m

MJ4004

Xanh lá

Ø1.4

79.30L/h

1.5m

97.00 L/h

1.7m

100.6 L/h

1.9m

106.2 L/h

2.1m

MJ4005

Xanh dương

Ø1.6

96.20L/h

1.7m

109.40L/h

2.0m

123.0 L/h

2.1m

126.1 L/h

2.2m

MJ4006

Đỏ

Ø1.8

128.00L/h

2.0m

144.8 L/h

2.2m

155.8 L/h

2.3m

179.0 L/h

2.5m

MJ4007

Vàng

Ø2.0

149.00L/h

2.1m

168.0 L/h

2.3m

189.6 L/h

2.5m

213.6 L/h

2.6m