Tưới phun mưa

Tưới phun mưa

Chi tiết sản phẩm

tưới phun mưa

 

Thông số kỹ thuật

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

Mã sản phẩm

Màu sắc

Kích cớ vòi

Lưu lượng

Bán kính tưới

Lưu lượng

Bán kính tưới

Lưu lượng

Bán kính tưới

Lưu lượng

Bán kính tưới

MS1101B

Đen

Ø0.8

24.63L/h

2.5m

28 L/h

2.8m

31L/h

3.0m

34 L/h

3.2m

MS1102B

Xanh dương

Ø1.0

39.0 L/h

3.2m

44 L/h

3.2m

49 L/h

3.5m

54 L/h

3.6m

MS1103B

Xanh lá cây

Ø1.2

58.5 L/h

3.4m

66.8 L/h

3.5m

75 L/h

3.7m

82.5 L/h

3.9m

MS1104B

Đỏ

Ø1.4

73.5 L/h

3.7m

82.8 L/h

4.0m

93.9 L/h

4.0m

103.5 L/h

4.2m