tưới phun mưa

tưới phun mưa

Chi tiết sản phẩm

tưới phun mưa

 

 

Working Presure

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

Mã sản phẩm

Màu sắc

Kích cỡ vòi tưới

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

Lưu lượng

Bán kính

MS3112

Xám

Ø1.0

42.2L/h

2.4m

47.5 L/h

2.6m

51.7 L/h

2.8m

58.4 L/h

2.8m

MS3113

Đen

Ø1.2

59.0L/h

2.7m

68.6 L/h

2.9m

76.2 L/h

3.1m

83.2 L/h

3.0m

MS3114

Xanh lá

Ø1.4

79.3 L/h

3.3m

97.0 L/h

3.4m

100.6 L/h

3.6m

106.2 L/h

3.2m

MS3115

Xanh dương

Ø1.6

96.2 L/h

3.5m

109.4 L/h

3.8m

123.0 L/h

4.0m

126.1 L/h

3.3m

MS3116

Đỏ

Ø1.8

128.0 L/h

3.7m

144.8 L/h

4.0m

155.8 L/h

4.2m

179.0 L/h

3.6m

MS3117

Vàng

Ø2.0

149.0 L/h

3.9m

168.0 L/h

4.1m

189.6 L/h

4.3m

213.6 L/h

3.7m