Tưới phun sương tỏa tròn

Tưới phun sương tỏa tròn

Chi tiết sản phẩm

Tưới phun mưa

 

 

Mã sản phẩm

Màu sắc

Kích cỡ vòi

Thông số

1.5Bar

2.0Bar

2.5Bar

3.0Bar

MJ1201

Đen

Ø0.8

Lưu lượng

24.6L/h

28L/h

31L/h

3.4L/h

Bán kính tưới khi treo

1.0m-1.1m

Bán kính tưới

09m-1.0m

MJ1202

Xanh Dương

Ø1.0

Lưu lượng

39L/h

44L/h

49L/h

54L/h

Bán kính tưới khi treo

1.1m-1.2m

Bán kính tưới

1.0m-1.1m

MJ1203

Xanh lá

Ø1.2

Lưu lượng

58.5L/h

66.6L/h

75L/h

82.5L/h

Bán kính tưới khi treo

1.2m-1.3m

Bán kính tưới

1.1m-1.2m

MJ1204

Đỏ

Ø1.4

Lưu lượng

73.5L/h

82.8L/h

93.9L/h

103.5L/h

Bán kính tưới khi treo

1.3m-1.4m

Bán kính tưới

1.2m-1.3m