Chi tiết sản phẩm

Tee Connector

  Mã sản phẩm       Size     Bag Qty(Pc)         Carton Qty(Pc)          Carton Size(Cm)          G.W/Carton(Kg)    
TC0112  Dn12 100 200 54*35*28 7
TC0116  Dn16 100 1300 54*35*28 10
TC011212  Dn16*12 100 1500 54*35*28 9
TC0117  Dn1/2″ 100 1800 54*35*28 9
TC0120  Dn20 50 700 54*35*28 10
TC011216  Dn20*16 50 800 54*35*28 8
TC0125  Dn25 50 400 54*35*28 9