Ống PE

Ống PE

Chi tiết sản phẩm

PVC Soft Tubing for Micro Irrigation

 

  Mã sản    phẩm
   Mô Tả sản phẩm
    Trọn gói(m/cuộn)         KÍch thước(Cm)         G.W/Roll(Kg)  
PV010453 Outside Dia 5mmInside Dia 3mm4bar 500 Dn32*20 10
PV010474 Outside Dia 7mmInside Dia 3mm4bar 500 Dn45*25 19