Nối giảm

Nối giảm

Chi tiết sản phẩm

Reducing Connector

Mã sản phẩm.

Kích thước    Bag Qty(Pc)       Carton Qty(Pc)       Carton Size(Cm)      G.W/Carton(Kg)   

    RC011612

   Dn16*12 100 2800 54*35*28 17
RC012016  Dn20*16 100 1200 54*35*28 11
RC012520  Dn25*20 100 800 54*35*28 10