Kết nối các vòi tưới nhỏ giọt với nhau

Kết nối các vòi tưới nhỏ giọt với nhau

Chi tiết sản phẩm

2 vòi nhỏ giọt  2 vòi nhỏ giọt4 vòi nhỏ giọt  4 vòi nhỏ giọt

 

Các vòi tưới nhỏ nhọt có thể được kết nối lại với nhau thông qua các mắt xích để có thể chia hàng, phân luồng tưới cho đơn gian và dễ thi công