Dùi chuyên dụng

Dùi chuyên dụng

Chi tiết sản phẩm

Simple Punch

 

    Item No.         Size          Bag Qty(Pc)         Carton Qty(Pc)          Carton Size(Cm)         G.W/Carton(Kg)    
SP0103  Dn3 10 200 42*28*21 12
SP0108  Dn8 10 200 42*28*21 12