Đối trọng không có van áp

Đối trọng không có van áp

Chi tiết sản phẩm

Đối trọngĐối trọng

 

Tác dụng của đối trọng không thay đổi : Là dây nối vòi tưới với đường ống dẫn, đối trọng có tác dụng cố định vị trí của vòi tưới ( vì trong các vườn phong lan thường thông thoáng và có gió thường làm tạt vòi, đối trọng sẽ giữ vòi đung đưa trong một khu vực nhất định để đảm bảo vòi tưới đều và đủ độ ẩm)

Tuy nhiên đối trọng không có van áp sử dụng cho nguồn nước có áp lực thấp không cần sử dụng van áp để điều chỉnh áp nước