Đầu nối hai giắc cắm, Kích thước D7 x 20 mm

Đầu nối hai giắc cắm, Kích thước D7 x 20 mm

Chi tiết sản phẩm

đầu nối thẳng