Đầu nối

Đầu nối

Chi tiết sản phẩm

Straight Coupling

 

    Item No.   

 

    Size        Bag Qty(Pc)      Carton Qty(Pc)        Carton Size(Cm)      G.W/Carton(Kg)   

GSC0150

Dn32 10 300 54*35*28 8

GSC0160

Dn38 10 250 54*35*28 7
GSC0170

 

Dn45 10 170 54*35*28 6