Đầu nối

Đầu nối

Chi tiết sản phẩm

Male Thread Offtake

     Item No.

 

           Size     Bag Qty(Pc)         Carton QtyPc)        Carton Size(Cm)       G.W/Carton(Kg)   
GSM015032B/N

 

  Dn32*1″ BSP/NPT 10 400 54*35*28 8
GSM016040B/N

 

Dn38*1-1/4″ BSP/NPT 10 300 54*35*28 7
GSM017050B/N

 

Dn45*1-1/2″ BSP/NPT 10 200 54*35*28 7