Đầu nối

Đầu nối

Chi tiết sản phẩm

269-905-large

 

 

Mã sản phẩm

 

 

Kích cỡ

 

Công dụng

5146

Đường kính 7mm

Đầu nối có ren để gắn vói tưới phun mưa hoặc phun sương