Đầu nối

Đầu nối

Chi tiết sản phẩm

Đầu nối

 

Mã sản phẩm

 

 

Kích cỡ

 

Công dụng

5145

Đường kính 7mm

Kết nối giữa ống mềm PE Ø 4 và vòi tưới nhỏ giọt