Đầu nối

Đầu nối

Chi tiết sản phẩm

Đầu nối

 

 

Mã sản phẩm

 

 

Kích cỡ

 

Công dụng

5143

Đường kính 7mm

 

Kết nối giữa ống mềm PE và vòi tưới nhỏ giọt