Đầu nối

Đầu nối

Chi tiết sản phẩm

Đầu nối

 

 

Mã sản phẩm

 

 

Kích cỡ

 

Công dụng

 5142

Đường kính 7mm

 

Kết nối giữa ống mềm PE Ø 16 VỚI nhau hoặc giữa 2 ống PE Ø 4