Đầu nối

Đầu nối

Chi tiết sản phẩm

đầu nối

 

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Công dụng

5141

Đườngkính 7mm

Kết nối giữa ống mềm PE Ø 16 và ống mềm PE Ø 4