Đầu cắm nhỏ giọt dạng thẳng

Đầu cắm nhỏ giọt dạng thẳng

Chi tiết sản phẩm

Straight Arrow Dripper

◆ Thích hợp dùng tưới nước cho cây trồng trong chậu

◆ Mũi tên nhỏ giọt được kết nối với Dn5 / 3mm mềm ống nhựa PVC và bộ chuyển đổi, cũng có thể được kết nối với hội đồng nhiều đầu ra  trong cùng một thời gian

 

Item No.

Working Preaaure (  Bar) VS Discharge( L/h)

0.2Bar 0.4 Bar 0.6 Bar 0.8 Bar 1.0 Bar 1.2 Bar 1.4 Bar 1.6 Bar 1.8 Bar 2.0 Bar

2101

0.6 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.6

 

   Item No.         Size                           
2101 1.8L/h