Co

Co

Chi tiết sản phẩm

Elbow Connector

 

    Mã sản phẩm    

 

Kích thước     Bag Qty(Pc)         Carton Qty(Pc)         Carton Size(Cm)         G.W/Carton(Kg)   
EC0112  Dn12 100 2700 54*35*28 10
EC0116  Dn16 100 2300 54*35*28 11
EC0117  Dn1/2″ 100 2500 54*35*28 8
EC0120  Dn20 100 1200 54*35*28 12
EC0125  Dn25 100 700 54*35*28 8