Bịt ống

Bịt ống

Chi tiết sản phẩm

End Line

    Item No.      Size     Bag Qty(Pc)        Carton Qty(Pc)         Carton Size(Cm)         G.W/Carton(Kg)    
EL0112  Dn12 100 3200 54*35*28 6
EL0116  Dn16 100 300 54*35*28 11
EL0117  Dn1/2″ 100 2800 54*35*28 11
EL0120  Dn20 100 1600 54*35*28 8
EL0125  Dn25 50 900 54*35*28 6