Bịt ống

Bịt ống

Chi tiết sản phẩm

End Line

    Item No.     

 

    Size          Bag Qty(Pc)          Carton Qty(Pc)          Carton Size(Cm)          G.W/Carton(Kg)    
5195

 

Dn8 100 20000 54*35*28 16